(1)
Khasanah, U. A.; PH, L.; Indrayati, N. HUBUNGAN PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL DENGAN PRESTASI BELAJAR ANAK USIA SEKOLAH. Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa 2019, 2, 157-162.